Activiteiten en evenementen

Foto van voetballende kinderenSportbeoefening is een belangrijke manier om anderen te ontmoeten; hiermee draagt sport bij aan een goed leefklimaat met sociale integratie en maatschappelijke participatie. Met een schuinoog op deze doelstelling en het aanzetten tot een sportief actieve leefstijl organiseert het team van JongPutten wekelijkse sport- en spelactiviteiten op speelterreinen en trapveldjes in de wijken en op de schoolpleinen voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Tevens worden er wekelijkse kennismakingsactiviteiten bij de lokale sportverenigingen aangeboden.

Ook worden er maandelijkse activiteiten worden gecreëerd voor jongeren van 13 t/m 18 jaar waarbij de activiteiten als ontmoetingsplek fungeren. De jeugd wordt actief betrokken bij de organisatie van het sportaanbod zodat het beter aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren.

Overige evenementen

Voor een brede introductie van de lokale sport- en cultuurmogelijkheden zijn er jaarlijks verschillende evenementen, toernooien en oriëntatieprojecten waarbij de inwoners van Putten kennis kunnen maken met de lokale sport- en cultuuraanbieders. Denk bijvoorbeeld aan de KoningsSpelen, Nationale Sportweek, Huldiging Sportkampioenen en de Puttense Sportmarathon.

Bekijk hier onze huidige activiteiten.