De impuls

Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur

De gemeente Putten heeft besloten gebruik te maken van de landelijke Impuls Brede scholen, sport en cultuur.  Met deze regeling beoogt de Gemeente combinatiefuncties mogelijk te maken. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren.

Binnen de gemeente Putten is dit onderwijs, sport en cultuur. Met de combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen sectoren versterkt. Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijs-, sport- en cultuuraanbod verrijkt en beter op elkaar afgestemd.

Meer informatie over de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur vindt u  op de website https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/combinatiefuncties

Inzet combinatiefuncties in de Gemeente Putten

De combinatiefuncties in Putten zullen leiden tot meer sport- en cultuuraanbod op het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zowel onder schooltijd als buiten schooltijd. Ook is er combinatiefunctionaris verenigingsadvies voor de versterking van de sportvereniging, zodanig dat deze niet alleen in staat zijn de leden te bedienen, maar ook iets kunnen betekenen voor het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en/of specifieke (inactieve, kwetsbare) doelgroepen. Meer over de werkzaamheden en het werkveld van de combinatiefuncties in Putten vindt u onder het kopje "ons werkveld".

Gelderse Sport Federatie en Jeugd Punt

Vanuit de gemeente is bij de Gelderse Sport Federatie en Jeugd-Punt het verzoek gedaan mee te denken, advies te geven en de impuls in te vullen in de gemeente Putten. Het werkgeverschap is bij de Gelderse Sport Federatie in handen, zowel voor het onderwijs als sport. Het werkgeverschap van de combinatiefunctionaris cultuur is bij Jeugd-Punt ondergebracht. Door deze keuze kan er gebruik worden gemaakt van de ‘back-office’ van deze twee partijen. Door de vele kennis, expertise en ervaring van beide organisaties wordt er op deze manier zo efficiënt mogelijk gewerkt.