Informatie bijeenkomst Vroegtijdig Signaleren 3 oktober

Sinds een klein jaar is de samenwerking tussen 20 sportverenigingen opgestart vanuit de Open Club gedachte. Sportverenigingen dragen bij een maatschappelijke vraagstukken die in Putten spelen. Een van de onderdelen waarin de verenigingen samenwerken is het Vroegtijdig Signaleren. Hier hebben in totaal 12 verenigingen zich voor aangemeld.

 

Met het Vroegtijdig Signaleren willen we verenigingen informeren en leren over het doorverwijzen naar professionals die in Putten actief zijn, ten aanzien van vraagstukken bij jeugd en jongeren. In de gemeente Putten zijn dat voornamelijk Buurtzorg Jong en Jeugd-Punt. Trainers, leiders en andere vrijwilligers kunnen daarbij een belangrijke signalerende rol spelen. Daarom vinden we het met elkaar van belang om te weten hoe door te verwijzen of te melden, wanneer dat nodig mocht zijn.

 

Tijdens de informatie en trainingsavond op woensdag 3 oktober worden de sportverenigingen (die zich hier voor hebben opgegeven) meegenomen in welke rol de vereniging kan spelen, de functie van het signaleren en hoe door te verwijzen wanneer er iets gesignaleerd wordt, naar een professional. De informatie avond is in Cultureel Centrum Stroud van 19.30 uur tot 21.00 uur en is in eerste instantie bestemd voor de 12 samenwerkende sportverenigingen. Mocht u toch ook interesse hebben en aan willen sluiten, dan kan dat, maar neem wel even contact op met Robbert Bonsink (coördinator Open Club bij JongPutten) via 06 – 12 80 15 50 of via rbonsink@putten.nl. Er kunnen maar een beperkt aantal deelnemers in de zaal.  

 

signalerensingleren