CultuurPutten

cultuur

Combinatiefunctionarissen Cultuur en Sport

Binnen CultuurPutten zijn twee combinatiefunctionarissen actief op de deelgebieden cultuureducatie en amateurkunst. Het combinatieteam dat werkzaam is binnen de gemeente Putten is echter groter. Naast CultuurPutten wordt er binnen het kinder- en jongerenwerk ook actief ingezet op sport en cultuur. Het combinatieteam JongPutten organiseert voor kinderen en jongeren een tal van activiteiten op het gebied van sport en cultuur. JongPutten en CultuurPutten werken actief samen om het aanbod zo interessant en leuk mogelijk voor iedereen te maken.

Cultuur onder schooltijd

De combinatiefunctionaris cultuur organiseert, in overleg met de scholen, jaarlijks een Kunstmenu. Het Kunstmenu heeft elk jaar een andere discipline en is geschikt voor de groepen 1 t/m 8. Door middel van het Kunstmenu maken kinderen op de basisschool kennis met verschillende kunstdisciplines zoals muziek, dans, drama, literair en beeldende kunst. Kinderen leren ernaar te kijken, te luisteren en zelf actief meedoen. Ook is er de discipline cultureel erfgoed, dit gaat over de betekenis en invloed van cultureel erfgoed, zoals monumenten, archeologische vondsten, tradities en gebruiken. 

Contact: Roelinka Schouwstra, telefoonnummer 06 417 82 343 en Robert Vroegindeweij, telefoonnummer 06 466 66 534 of mail cultuur@putten.nl.

Cultuur na schooltijd

De combinatiefunctionaris cultuur organiseert na schooltijd cultuur activiteiten. Door deze activiteiten ontwikkelen kinderen hun creativiteit, onderzoekende  vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Om kinderen aan te zetten tot een culturele leefstijl organiseert de combinatiefunctionaris maandelijks cultuur activiteiten met lokale kunstenaars in Putten. Activiteiten waar aan gedacht kunnen worden; workshop fotografie, workshop schilderen, beeldhouden, textiel bewerken etc.

Contact: Jiska Meerman, telefoonnummer 06 37453602 of mail jm@jeugd-punt.nl.

Cultuur ondersteuning

Om de culturele instellingen in Putten te ondersteunen is er het cultuur platform opgericht. Het platform dat bekend is onder de naam CultuurPutten is een netwerk dat zich richt op culturele en kunstzinnige activiteiten in de gemeente Putten. Het netwerk heeft een platformfunctie, waar culturele instellingen, individuele kunstenaars en culturele initiatieven terecht kunnen voor vragen, ondersteuning, advisering, PR en communicatie.

Contact: Roelinka Schouwstra, telefoonnummer 06 417 82 343 en Robert Vroegindeweij, telefoonnummer 06 466 66 534 of email cultuur@putten.nl of http://www.cultuurputten.nl/.