MBO sportacademie

MBO

Samenwerking MBO Sportacademie

 

Sinds 2016 werkt JongPutten nauw samen met de MBO Sportacademie Amersfoort. Samen hebben zij een nieuwe gymonderwijs methode ontwikkeld.  In het pilotjaar 2016 startte de methode enkel met het lesgeven van bewegingsonderwijs. Elke woensdagochtend was er een vaste 1e-jaars klas van de MBO sportacademie aanwezig in Putten om ervaring op te doen in het gymonderwijs.  Basisschool  de Pelikaan kwam met 2 á 3 klassen tegelijk naar de gymzaal waarbij 20 studenten in twee zalen de gymlessen verzorgde.  Met deze nieuwe werkwijze is er voor gezorgd dat kinderen meer aandacht krijgen, dat er meer onderdelen aangeboden kunnen worden en dat er meer mogelijk is tijdens het gymuur.

Na de succesvolle pilot is het programma in 2017 uitgebouwd naar een ochtendprogramma en een middagprogramma.

 

Ochtendprogramma - gymlessen

In de ochtend worden er gymlessen gegeven. Tijdens de gymlessen worden de studenten verdeeld in drie groepen. Een lesgeef groep, een observatiegroep en een voorbereidingsgroep.

Elk gymuur (in totaal 3 gymuren) draaien de groepen door, kortom elk uur doet de student iets anders. De voorbereidingsgroep richt zich op het voorbereiden van sportevenementen en het middagprogramma. Deze groep wordt begeleid door twee vierdejaars studenten. Zij  begeleiden de studenten met het voorbereiden van o.a. pietengym, sportdagen en de KoningsSpelen.  

 

Middagprogramma – naschoolse sportkennismakingsactiviteiten.

In de middag zijn alle studenten actief op wijken, veldjes en in zalen om naschoolse sportactiviteiten te verzorgen. Er is wekelijks een naschools sportprogramma, bedacht door de vierdejaars studenten. De voorbereiding en uitvoering ligt bij de eerstejaars studenten. Activiteiten die ontwikkeld worden zijn o.a. pleinspelen, wijksporten en samenwerking met sportverenigingen of sportscholen.

 

Succesvol!

De samenwerking tussen JongPutten, MBO Sportacademie en de Pelikaan is uitgegroeid tot een hybride leeromgeving voor de studenten, een ochtend vol verschillende taken en een prachtig naschools programma voor de jeugd van Putten.