Jeugdfonds Sport en Cultuur

Nieuwsflits: De gemeente heeft besloten om de minimumleeftijd van kinderen die via het fonds kunnen sporten heeft verlaagd van 4 naar 0 jaar. Dus ook baby’s, peuters en jonge kleuters komen van nu af aan in aanmerking voor sport en cultuur lessen.

Vanaf 1 januari 2018 is het Jeugdfonds Sport en Cultuur in de gemeente Putten officieel van start!

Ieder kind moet kunnen sporten en deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. Sporten en deelname aan culturele activiteiten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om hieraan deel  te kunnen nemen hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van het Jeugdfonds Sport en Cultuur  ter beschikking te stellen voor contributie bij een vereniging en sportkleding en/of –materialen.

Aanvragen
Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur , maar kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Ook Lisette van de Kieft en Kelvin van den Broek van JongPutten zijn intermediairs, u kunt via hen een aanvraag doen. Andere voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.

Lokaal aanspreekpunt
In de gemeente Putten  kunnen ouders terecht bij Welzijn Putten, het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur, of over de intermediairs in de gemeente. Welzijn Putten is te bereiken via mail info@welzijnputten.nl of telefoonnummer 0341-357078.

Intermediair worden en meer informatie
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de landelijke website www.jeugdfondssportencultuur.nl 

Downloads

JSCF