Uniek Sporten

Grenzeloos actief op de Noord-Veluwe

De Noord Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Putten en Oldebroek willen het vraag en aanbod van aangepast sporten beter op elkaar aan laten sluiten. Er is onder andere behoefte aan meer inzicht in de sportmogelijkheden, aan meer sportmogelijkheden in de buurt en aan sportmaatjes. Ook de organisatorische infrastructuur kan worden verbeterd, bijvoorbeeld via intensievere samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Doelstelling en activiteiten

De hoofddoelstelling van dit project is om de regionale infrastructuur voor aangepast sporten te versterken.  Het streven is regionaal vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten en de regionale kennisuitwisseling te bevorderen.
Om deze doelstelling te bereiken sluiten we aan bij het landelijk platform Uniek Sporten.  Op dit platform wordt er een goed overzicht gegeven van het beschikbare aanbod, niet alleen lokaal maar ook regionaal.

 

Lokaal aanspreekpunt

In de gemeente Putten is JongPutten als lokaal aanspreekpunt benoemd. Wij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor:

  • Lokale (in)vulling van Uniek Sporten;
  • Deelname aan regionale overleggen m.b.t. aangepast sporten.

Op termijn en afhankelijk van het op te stellen actieplan:

  • Lokaal aanspreekpunt voor (potentiële) sporters met een beperking;
  • Lokaal aanspreekpunt voor (potentiële) sportaanbieders;
  • Opzetten en uitvoeren van lokale activiteiten;

Contactpersoon Uniek Sporten - Putten

Lisette van de Kieft