Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

MVKT

Op woensdagavond 23 september heeft de informatieavond Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd plaatsgevonden in de businessruimte van SDC Putten. Vijf sportverenigingen uit Putten en Ermelo waren aanwezig om meer te leren over deze succesvolle wervingsmethode. De methode werkt aan de hand van vijf concrete stappen die je kunt nemen als vereniging om het vrijwilligersprobleem op te lossen. Deze vijf stappen worden in vier heldere workshopavonden toegelicht en uitgevoerd. Verenigingen worden bij de hand genomen door een professionele workshopleider. 

Sportverenigingen hebben tot medio november om zich in te schrijven voor de workshop. Een deelname van minimaal vier verenigingen is vereist om de workshop te laten door gaan in Ermelo en Putten. 
Bekijk hier de presentatie van woensdagavond 23 september. 

Waarom de workshop Meer Vrijwilligers in Kortere tijd?

Sportverenigingen hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk. Leden lijken zich niet meer als vrijwilliger te willen inzetten, wat de werkdruk voor bestuurders en het kleiner wordende vrijwilligersteam flink verhoogt. Sommige verenigingen hebben door een vrijwilligerstekort zelfs al hun deuren moeten sluiten. 

Het is gebleken dat de maatschappij het laatste decennium sterk aan het veranderen is. Steeds meer werkende ouders. Langer werken voor (pre)pensioen in beeld komt en de vraag om bij meerdere verenigingen en scholen actief te zijn groeit. Het lidmaatschap van een sportvereniging lijkt steeds meer een consumptiegoed in plaats van een sociale activiteit.

Om deze ontwikkeling te keren is de methode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd ontwikkeld. Deze methode is door Sportservice Noord-Holland ontwikkeld. Inmiddels hebben ruim 700 verenigingen deze methode toegepast. De gemeente Putten en Ermelo willen samen met u zorgen dat de sportverenigingen met voldoende vrijwilligers een gezonde toekomst tegemoet gaan.

Inschrijven

Deze cursus bestaat uit 4 workshops, die maandelijks plaatsvinden. Dit is een totaal pakket. Omdat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, zullen wij voor de deelname aan de cursus een kleine vergoeding per vereniging, namelijk € 100,00, vragen.

Meer informatie treft u in deze hand-out en op de website www.meervrijwilligersinkorteretijd.nl of neem contact op met de combinatiefunctionaris verenigingsadvies via de onderstaande contactgegevens. 

Lisette van de Kieft
T: 06-30994018
E: lvdkieft@putten.nl