Open Club

De Open Club staat voor de sportvereniging die zich structureel inzet om maatschappelijke doelen te helpen waarmaken. Deze vereniging gebruikt de kracht van sport om iets voor anderen te betekenen. Dat kunnen schoolkinderen zijn, maar ook senioren, langdurig werklozen of mensen met overgewicht.

De Open Club zet hiervoor niet alleen haar sportaanbod in, maar ook haar accommodatie en de vrijwilligers die bij de vereniging betrokken zijn. Bij deze activiteiten werkt de Open Club samen met partners, zoals zorgaanbieders, scholen, het bedrijfsleven, andere sportverenigingen of de gemeente. De maatschappelijke doelen die worden nagestreefd en de wijze waarop er wordt samengewerkt verschilt per situatie.

Sportverenigingen anno nu zijn een onderdeel van een voortdurend in beweging zijnde samenleving. Als club of vereniging merk je dat de vraag van je leden en potentiële leden verandert, dat er andere organisaties in de buurt zijn met wie je als club mooie samenwerkingsverbanden kunt creëren. En zo je bestaansrecht voor nu en voor de toekomst kunt verzekeren. Openheid, uitnodigend zijn voor iedereen die wil sporten en bewegen en ondernemend genoeg om kansen te signaleren en te benutten, dat kenmerkt de open club.

Waar begint het idee van de open club? Bij het kloppende hart van jouw sportvereniging! Want het enthousiasme van de mensen die er binnen jouw club voor zorgen dat de club functioneert houdt alles in beweging. Een open club richt zich op een langetermijnvisie en staat nooit stil.

Een open club zorgt voor meer betrokkenheid van en een betere relatie met de eigen leden, betrokkenen (ouders, toeschouwers, vrijwilligers), buurt, gemeente en andere stakeholders. Dit leidt tot ledenbinding (behoud/groei), meer reuring op de club en continuïteit van het bestaansrecht.?Een open club is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd.?Gemeenten willen de kracht van sport en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Sport wordt gezien als partner in de lokale keten.?Een open club ziet die kans en weet hem te benutten door open te staan voor samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen, enzovoort.

Contactpersoon Open Club

Robbert Bonsink

T: 06-12801550

E: rbonsink@putten.nl