Coach de Coach

Elke trainer en coach daagt sporters uit tot sportieve prestaties. Maar hoe pak je dat eigenlijk het beste aan? Een vraag waar veel trainers en coaches mee worstelen. Ook een belangrijke vraag, zeker voor jeugdtrainers en –coaches. Zij hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om trainers en coaches te ondersteunen is daarom het verenigingstraject Coach-de-coach ontwikkeld.

Het verenigingstraject Coach-de-coach leidt binnen een vereniging twee á drie trainerscoaches op. Een trainerscoach begeleidt trainers en coaches om hun vaardigheden op pedagogisch vlak verder te ontwikkelen. Trainerscoaches geven begeleiding langs het veld (baan, bad of mat) zodat een trainer of coach direct met de tips aan de slag kan. Trainerscoaches in spe leren welke observatietechnieken er zijn, hoe zij hun waarnemingen moeten analyseren en om op

een constructieve manier feedback te geven. Naast trainers en coaches, is het Coach-de-coach traject ook bedoeld voor bestuurders. Zij krijgen namelijk hulp om -de opleiding van- trainerscoaches een structurele plaats te geven binnen de vereniging. Bestuurders leren ook hoe zij trainerscoaches het beste kunnen faciliteren. Meer informatie voor geïnteresseerde trainers en coaches is te vinden in de flyer. Meer informatie voor geïnteresseerde verenigingsbestuurders is te vinden in de brochure.

Opzet/programma

De doelen van het Coach-de-coach verenigingstraject zijn:

 • Mensen met een hart voor de vereniging opleiden tot trainerscoaches. Zo’n coach begeleidt trainers in de praktijk.
 • Zorgen dat deze trainersbegeleiding een vast onderdeel wordt van het verenigingsbeleid.

Het Coach-de-coach verenigingstraject is opgebouwd uit vier delen:

 1. De inspiratiebijeenkomst: informeren en enthousiasmeren
  Tijdens deze bijeenkomst maken we u en uw vereniging enthousiast voor trainerscoaching. Bij elk Coach de coachprogramma is een trajectbegeleider betrokken. Wat is precies de rol van deze trajectbegeleider? Daarnaast gaan we in op de verantwoordelijkheden van het bestuur in het traject. Ook bespreken we met u hoe u het Coach de coachprogramma eenvoudig kunt inpassen in het beleid van uw vereniging.
   
 2. De startavond: rollen en vaardigheden
  Op de startavond voor trainerscoaches en belangstellende trainers gaan we uitvoerig in op de trainer als begeleider van jeugdspelers. Welke houding en vaardigheden zijn voor een jeugdtrainer gewenst? Welke rol speelt de trainerscoach bij het ontwikkelen van jeugdtrainers? Op een interactieve manier gaan we aan de slag met de rol van trainerscoaches.
   
 3. Het praktijkdeel: observeren en feedback geven
  De trajectbegeleider coacht de trainerscoaches bij het observeren en feedback geven van trainers. Deze coaching vindt plaats in de praktijk van de vereniging: tijdens verschillende trainingen en wedstrijden. De trainers die meedoen zijn geselecteerd binnen uw vereniging. Na het laatste praktijkonderdeel wisselen de trainerscoaches hun ervaringen uit om zo ook van elkaar te leren.
   
 4. De evaluatiebijeenkomst: trainer coaching in de toekomst
  Tijdens deze laatste bijeenkomst delen we ervaringen. We evalueren de opleiding van de trainerscoaches. Ook geven we concrete tips hoe de vereniging de resultaten van het Coach de coach-traject op de langere termijn kan borgen.

vsk4

Meer informatie over het verenigingstraject Coach-de-Coach lees je hier