Gezonde omgeving

Buitenspelen

Op www.playadvisor.co vind je ruim 8000 playplekken in heel Nederland. Ook voor Putten zijn daar buitenspeel plaatsen op aangemeld. Naast de playplekken vind je er inspiratie en tips voor jong en oud, speeltuinen, voetbalveldjes, buitenparcours, skateparken etc.!

gezonde school

Gezonde school

De Gezonde School-aanpak is een praktische werkwijze. De aanpak ondersteunt scholen om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers van de school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. 

De JOGG doelstellingen is: Het creëren van een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. De omgeving onderwijs is een belangrijke vindplaats van jongeren.  De school die aan de slag gaat met de gezonde school kiest een aantal gezondheidsthema's om activiteiten om uit te voeren. Bij de thema's sport en voeding kunnen scholen ondersteuning krijgen vanuit JongPutten.

In Putten zijn er al drie scholen begonnen met de Gezonde School aanpak thema's sport & voeding. Dit zijn basisschool de Akker, de Ichthus en bij de Bron. Met hulp van de GGD en JongPutten zijn deze scholen bezig om gezondheid structureel in te bedden in het schoolbeleid.

Meer informatie over de gezonde school vind je hier: www.gezondeschool.nl  

gezonde kantine

Gezonde sportkantine

Meer en meer mensen sporten en bewegen. Ze kiezen voor een gezonde leefstijl en daar horen gezond eten en drinken bij. Ook in de sportkantine moet die keuze er zijn. Een kistje fruit op de bar of een kop groentesoep in de wintermaanden; zo simpel kan het zijn. Het project De Gezonde Sportkantine stimuleert en helpt sportverenigingen kosteloos bij het aanbieden van de gezondere keuze in sportkantines.

Het doel van de Gezonde Sportkantine is om bij sportkantines de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en sportclubs te stimuleren gezonder eten en drinken aan te bieden. Ook zet het project in op de bewustwording dat een gezond aanbod van eten en drinken past bij de sportieve en maatschappelijke functie van de sportvereniging. Uit onderzoek van GfK (in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht) blijkt dat bijna één op de drie sporters/bezoekers niet verleid wil worden tot ongezond snacken in de sportkantine.

In Putten is KV de Meeuwen al actief aan de slag met de Gezonde Sportkantine.

Meer informatie over de Gezonde Sportkantine vind je hier www.gezondesportkantine.nl