Programma

Binnen JOGG werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. De JOGG aanpak richt zich op de hele gemeente Putten. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, zorgpartijen en supermarkten  samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden! JOGG is hard nodig  want overgewicht is een groeiend probleem. Ongeveer één op de zeven kinderen is te zwaar. De afgelopen 30 jaar is het overgewicht onder volwassenen en kinderen toegenomen. Als deze toename doorzet, telt Nederland in 2024 ongeveer 2,5 miljoen obese mensen. Die brengen aanzienlijke zorgkosten met zich mee. Het is dan ook de moeite waard te investeren in preventie van overgewicht op jonge leeftijd. Zo kan de Nederlandse jeugd gezond opgroeien en actief ouder worden. 

Doelstellingen

Doelstelling 1: Voorlichting
Ter voorkoming van- en over de gevolgen van overgewicht moeten ouders van kinderen op de hoogte worden gebracht van de 5 verschillende BOFFT-thema’s: Bewegen, Ontbijten, Fruit en groente, ontmoedigen van Frisdrankgebruik en ontmoedigen van TV kijken/computeren. 

Doelstelling 2: Gezonder eten en voldoende bewegen
Bevorderen van het drinken van water en eten van fruit en groente. Ook het stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod onder en naschooltijd om jongeren meer te laten bewegen hoort hierbij. 

Doelstelling 3: Zorg en begeleiding bij kinderen met overgewicht
Het inrichten van een verwijsstructuur voor én door Puttense zorgpartners. Er is een sluitende ketenaanpak waarin het kind met overgewicht of obesitas wordt gesignaleerd en doorverwezen naar geschikte zorgprogramma’s.

Doelstelling 4: Aanbod gezonder assortiment voedingsmiddelen
Verstrekkers en verkopers van voedingsmiddelen worden gemotiveerd hun assortiment gezonder te maken. Hiertoe rekenen we school- en sportkantines, uitgaansgelegenheden, snackbars, supermarkten etc. Uitbreiding van gezonde (sport)kantines

Doelgroepen 

JOGG wordt ingezet op de gehele kern Putten. Putten kent geen wijken, maar bestaat uit een kern en een groot buitengebied. Door te richten op de kern denken we zoveel mogelijk te bereiken en zal het buitengebied er indirect ook bij worden betrokken. JOGG richt zich op alle jeugd van Putten van 0-19 jaar. Daarbij zal in eerste instantie de meeste focus liggen op de leeftijdsgroep 4-12 jaar, de basisschoolleeftijd.

programma