Tools signaleren en verwijzen

Deze tools geven overzichtelijk weer welke (zorg)partners er in Putten zijn die u en uw kind kunnen bijstaan met vragen over een gezond gewicht.

Een van de doelstellingen van Jongeren Op Gezond Gewicht is het organiseren van zorg en begeleiding voor kinderen met overgewicht. Hierbij signaleren (zorg) professionals overgewicht in een vroeg stadium en is er een passend aanbod. De zorg is goed op elkaar afgestemd en kinderen die zorg nodig hebben komen direct op de juiste plek terecht. Om deze doelstelling te behalen is er in Putten een werkgroep ingericht. Hierin werken het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGD, voedingsconsulenten, diëtisten, fysiotherapeuten en sportaanbieders samen om doorverwijzing van kinderen met overgewicht te optimaliseren. Bekijk hier de flyer over deze werkgroep.

De werkgroep heeft inmiddels twee tools ontwikkeld.

Tool 1: Signaleren en verwijzen

Deze tool is een praktisch hulpmiddel om voor kinderen met overgewicht de juiste partner te vinden die het kind en het gezin kan helpen.
De tool is onderverdeeld in thema’s. Ieder thema heeft te maken met de leefstijl. Zo heeft de (zorg) professional een handig middel om aan de ouder en het kind te laten zien in welk thema het probleem of de oorzaak zit, wat er speelt en wie daar een rol in kan spelen.
In deze tool staat ook een overzichtskaart van alle partners en hun directe contactgegevens.

Tool 2: Verwijskaart ouder & kind

Dit document kan gebruikt worden als ‘recept’  of verwijzing om mee te geven aan ouder en kind. Op 1 A4tje staan alle partijen die iets kunnen betekenen voor  ouder en kind. Let op: Het is geen officieel document voor de vergoeding van de zorgverzekering.

Download Tool 1: Signaleren en verwijzen

Download Tool 2: Verwijskaart ouder en kind

VPZ