Sport- en Beweegakkoord

Sport- en Beweegakkoord

Inleiding

Een GO voor het lokale sport- en beweegakkoord in Putten 

De ambities met betrekking tot sport & bewegen in Putten is recent vastgelegd in het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Lokale sportverenigingen, JongPutten, de Puttense Sport Federatie, de gemeente, het onderwijs, en diverse zorg- en maatschappelijke partners zijn samen tot het akkoord gekomen. 

Dit akkoord benoemt de belangrijkste ambities en de daarbij behorende acties waar we komende jaren gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Hoofddoel van het akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen in de gemeente Putten. 

Vanaf januari 2021 is het tijd om deze ambities om te zetten tot acties. Het sport- en beweegakkoord kent 4 thema’s waarvan een deel is uitgewerkt en andere in de steigers staan. ‘Een leven lang gezond’, ‘Gezonde sportorganisaties’, Sport spelen en bewegen in de buurt’ en ‘het positieve voorbeeld’. Het akkoord is een groeidocument waarbij iedereen welkom is om zijn of haar steentje bij te dragen. 

Meer informatie of een steentje bijdragen?
Neem dan contact op met Kelvin van den Broek kvdbroek@putten.nl

Downloads

Bestand downloaden